Sjedište firme:  Dragi 2, 51211 Pobri, Matulji

Prodavaonica: Save Jugo Bujkove 1, 51000 Rijeka

Tel.: 098/239-430, 098/239-420, 098/239-487, 098/239-477

Fax: 051/266-153

e-mail:  formamod@gmail.com